Aby dołączyć do klubu biznesu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zapłacić opłatę członkowską. Więcej informacji można uzyskać na poprzez kontakt z nami.