Najlepsze rozwiązania

Znajdźmy je wspólnie!

Nyski Klub Biznesu

kreatywny rozwój

firmy w Nysie

Nyski Klub Biznesu
kreatywny rozwój

firmy w Nysie

Zapraszamy na

„Szybkie Biznesowe Randki”

„Szybkie Biznesowe Randki”

szybkie biznesowe randki Nyskiego Klubu Biznesu

Zapisy

Jesteś członkiem NKB? Zaznacz odpowiednie pole: *
Wybierz co najmniej jedną z opcji

Numer Rachunku Bankowego do wpłat: 33 1020 3714 0000 4702 0423 4019

Pracujmy wspólnie na sukces

Naszym klubowiczom zapewniamy wyłącznie najlepsze usługi doradcze

Naszym klubowiczom zapewniamy wyłącznie najlepsze usługi doradcze

Wspólne finanse

Razem pozyskujemy środki i decydujemy na jakie cele zostają przeznaczone.

Profesjonalny Networking

Pomagamy budować trwałe relacje biznesowe na regionalnym rynku.

Współpraca w rozwoju

Konsultujemy się, doradzamy, motywujemy i wspieramy, aby z sukcesem rozwijać firmę w Nysie

Najlepsze rozwiązania

Główne założenia Nyskiego Klubu Biznesu

Główne założenia Nyskiego Klubu Biznesu

 • zrzeszamy przedsiębiorców, budujemy relacje, wspieramy siebie nawzajem, rozwijamy i dzielimy  się z innymi

 • współpracujemy z organami władzy oraz z innymi organizacjami i instytucjami

 • organizujemy szkolenia i różnego rodzaju wydarzenia kulturalno- biznesowe oraz realizujemy wszelkie możliwe i dostępne inicjatywy i projekty społeczne.

Sukces w biznesie - wsparcie Nyskiego Klubu Biznesu
Najlepsze rozwiązania

Wspieramy firmy w Nysie na drodze do sukcesu.

Wspieramy firmy w Nysie na drodze do sukcesu.

Nyski Klub Biznesu ma za zadanie integrować środowiska przedsiębiorców i dążyć do tworzenia odpowiednich warunków rozwoju przedsiębiorczości, ułatwienia wymiany kontaktów i budowania relacji biznesowych, wspierania inicjatyw społecznych, udzielania wsparcia wszystkim zainteresowanym poprzez:

 • Wspieranie oraz inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów.
 • Wspieranie członków Nyskiego Klubu Biznesu.
 • Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla obszaru działania i członków Nyskiego Klubu Biznesu.
 • Współpracę z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Promocję potencjału społeczno – gospodarczego i turystycznego obszaru działania, jako dobrego miejsca lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zamieszkania i spędzania wolnego czasu.
 • Wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Wydawanie i popularyzacja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.
 • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi na terenie naszego kraju.
 • Inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji społeczności Powiatu Nyskiego zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia.
 • Podnoszenie kwalifikacji kadr sektora MŚP, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

 • Popularyzację idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Inicjowanie i realizację działań w celu pozyskiwania środków na realizację celów regulaminowych.
 • Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz szeroko pojętej promocji firm i umożliwiania członkom Nyskiego Klubu Biznesu wzajemnego czerpania korzyści ze świadczonych usług ( strona www., fb, Instagram).
 • Działalność promocyjną na rzecz Nyskiego Klubu Biznesu.
 • Działalność o charakterze charytatywnym.
 • Inicjowanie i wspieranie tworzenia „Banku pracownika godnego polecenia”.

Pracujmy wspólnie

Wspólnie pracujemy na Nasz sukces!

Współpracuj z nami

Wspólnie pracujemy na Nasz sukces!

Rozwój i wsparcie grupy

Naszym członkom zapewniamy wyłącznie najlepsze wsparcie

Naszym członkom zapewniamy wyłącznie najlepsze wsparcie

Współpracuj z nami

Składka członkowska

240zł

rocznie

Dokonaj najlepszej inwestycji w tym roku.
Zainwestuj w relacje biznesowe

Pracujmy razem na nasz sukces

Dzięki wspólnym inicjatywom napędzamy rozwój lokalnego rynku.

Dzięki wspólnym inicjatywom napędzamy rozwój lokalnego rynku.

Nyski Klub Biznesu to organizacja która tworzy bezpieczną przestrzeń do rozwoju biznesu w Nysie. Nie tylko wspieramy naszych klubowiczów radą ale również pomagamy w budowaniu skutecznych powiązań biznesowych. W trudnych czasach na konkurencyjnym rynku trwałe relacje biznesowe są niezwykle cennym zasobem.

Prezes Nyskiego Klubu Biznesu

Poniżej przedstawiamy naszych PARTNERÓW WSPIERAJĄCYCH

Poniżej przedstawiamy naszych PARTNERÓW WSPIERAJĄCYCH