Zarejestruj się do NKB w trzech krokach

  • 1

    Pobierz deklarację członka NKB i kwitariusz do opłacenia składki

  • 2
    Wypełnił formularz oraz opłać składkę członkowską
  • 3
    Wypełnij formularz zgłoszeniowy poniżej oraz załącz skan wniosku i potwierdzanie opłacenia składki