Polityka prywatności Nyskiego Klubu Biznesu 

I. Wstęp
 
Nyski Klub Biznesu (NKB) z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 jest Stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wspierające działalność NKB. Nyski Klub Biznesu prowadzi swoją działalność w oparciu o Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Członków NKB są przepisy art. 9 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). 
 
II. Rodzaj danych osobowych zbieranych przez NKB. 
 
Nyski Klub Biznesu gromadzi następujące dane osobowe Członków oraz osób współpracujących z NKB: 
 
1) imię i nazwisko, 
2) nazwa firmy,
3) adres zamieszkania,
4) numer telefonu,
5) adres e-mail. 
 
III. Sposób wykorzystania danych. 
 
Prowadząc działalność regulaminową NKB wykorzystuje dane kontaktowe osób, które są zainteresowane jego działaniami. Dane osobowe służą do: 
1) wysyłania zaproszeń do współpracy w ramach realizowanych zadań; 
2) wysyłania zaproszeń na konferencje, seminaria i spotkania (w tym integracyjne); 
3) przesyłania informacji o aktualnie podejmowanych przez NKB działaniach; 
4) organizacji pomocy prawnej; 
5) organizacji pomocy charytatywnej; 
6) kojarzeń biznesowych; 
7) innych działań.
 
W swoich działaniach Nyski Klub Biznesu przestrzega najwyższych standardów etycznych i dba o ochronę prywatności osób, które powierzyły mu swoje dane. 
 
IV. Zmiany danych osobowych.
 
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia w drodze bezpośredniego poinformowania NKB, w szczególności listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: mgruszka@onet.com.pl. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. 
 
V. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek). 
 
Strona internetowa www.nkb.nysa.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie, wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na komputerze, proszę dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer NKB i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony NKB, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. 
 
Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej www.nkb.nysa.pl mogą przestać być dostępne. 
 
 VI. Proces wyrejestrowania. 
 
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Nyskim Klubem Biznesu, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać kolejnych informacji o aktualnie prowadzonych przez NKB działaniach, organizowanych wydarzeniach, zaproszeń na konferencje, spotkania czy też próśb o wsparcie działań. Takie oświadczenie spowoduje, że Klub nie będzie kontaktował się z Państwem we wskazanym przez Państwa zakresie. Mogą Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych danych osobowych a NKB zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. 
 
Po usunięciu danych z bazy NKB, Klub nie będzie się mógł kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z jego działalnością. 
 
VII. Postanowienia końcowe. 
 
Nyski Klub Biznesu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach strony internetowej NKB: www.nkb.nysa.pl . Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a NKB będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na złożone zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.