Pracownia Rozwoju Rodziny

Pracownia Rozwoju Rodziny

Pracownia Rozwoju Rodziny

Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Stworzyliśmy wyjątkową przestrzeń na mapie Nysy, by towarzyszyć rodzicom na trudnej ścieżce świadomego wychowywania dzieci. Jako jedyni w regionie bazujemy w pracy na metodzie Pozytywnej Dyscypliny, opartej na wzajemnej miłości i szacunku oraz smykomultisensoryce, która wspomaga indywidualny rozwój dziecka, uwalniając jego naturalny potencjał i kreatywność. Dzięki naszej pomocy świadome podejścia do rodzicielstwa stanie się waszą pasją. W naszej Pracowni prowadzimy konsultacje i kursy dla rodziców oraz zajęcia dla dzieci. Znajdziecie nas: na Facebooku i na naszej stronie internetowej

PRR, ul. Rodziewiczówny 18 b 48-303 Nysa